Εκπαιδευτικό υλικό Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

eξΑΕ

Τα μαθήματα

Στον συγκεκριμένο ιστότοπο υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό, για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μπορείτε να βρείτε υλικό κυρίως για την Στ' τάξη δημοτικού σχολείου ταξινομημένο ανά γνωστικό αντικείμενο.

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος αυτός δεν χρησιμοποιεί διαφημίσεις ή μη ασφαλείς εξωτερικούς συνδέσμους, για να μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εύκολα και με ασφάλεια.

Πνευματικά δικαιώματα

Για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε υλικό, όπως εικόνες και βίντεο από διάφορες διαθέσιμες πηγές. Διατηρώ την αποκλειστικότητα μόνο των απολύτως δικών μου δημιουργημάτων. Τέλος, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπεί σε οικονομικό όφελος.

Υλικό ΕξΑΕ

ΕξΑΕ υλικό για την Στ' τάξη

Στον συγκεκριμένο ιστότοπο υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό, για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μπορείτε να βρείτε υλικό για την Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου ταξινομημένο ανά γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε, για να μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εύκολα και με ασφάλεια. Τέλος, η απαίτηση της εφαρμοφής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2019 - 2020 και 2020 - 2021 στάθηκε η αιτία της δημιουργίας του υλικού αυτού. Για τον λόγο αυτό δεν καλύπτονται όλες οι διδακτικές ενότητες, αλλά μόνο αυτές για τις οποίες χρειάστηκε να δημιουργηθεί υλικό κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας. Περιηγηθείτε στο υλικό

Τοπική Ιστορία

Στον συγκεκριμένο ιστότοπο υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό, για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μπορείτε να βρείτε το υλικό για την Ιστορία της Κρήτης. Επίσης, ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε, για να μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εύκολα και με ασφάλεια. Ταξιδέψτε στον χρόνο

ΕξΑΕ υλικό για την Ε' τάξη

Μπορείτε να βρείτε υλικό για την Ε' τάξη του δημοτικού σχολείου μέσα στο υλικό για την Στ' τάξη. Αρκετά μαθήματα κυρίως γραμματικής και συντακτικού είναι κοινά και στις δύο τάξεις. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο υλικό για το μάθημα της Φυσικής και συγκεκριμένα της ενότητας "Θερμότητα", καθώς και υλικό για τη Γεωγραφία της Ε' τάξης. Περιηγηθείτε στο υλικό

Ενδιαφέροντα

Ας γνωριστούμε

Παρακολουθήστε το eξΑΕ βίντεο...

Author 1

και ενημερωθείτε για τον σκοπό της δημιουργίας του συγκεκριμένου ιστότοπου και το περιεχόμενό του.

Επίσης, ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού ονομάζεται Γιαννενάκης Κώστας και υπηρετεί ως δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών του Δήμου Χανίων.

Παρουσίαση

Επικοινωνία

Για την αποστολή του μηνύματός σας, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.